ХРИСТОФОР ИЛИ КОРАБОКРУШЕНИЕТО И ИЗБАЛЕНИЕТО

ХРИСТОФОР ИЛИ КОРАБОКРУШЕНИЕТО И ИЗБАЛЕНИЕТО

От Леон Мелас

„Пригответе пътя на Господа,
прави правете пътеките Му".
(Мат. 3:3).

Превод от П. В. Сарафов
Издава се от преводача в полза на Училището в село Либяхово(Неврокопска епархия)

ПРЕДГОВОР

"В темнице бех, и приидосте ко Мне
В тъмница бях, и Ме споходихте“
(Мат. 25:36)