ДО СЪДИЯТА ПЕТЪР П.:  ЗА ОТХВЪРЛЕНАТА МОЛБА

 

ДО СЪДИЯТА ПЕТЪР П.:  ЗА ОТХВЪРЛЕНАТА МОЛБА

 

 

Смутен сте от остротата, с която Христос отхвърлил молбата на един чо­век. Този човек пристъпил към Господа и казал:

Учителю, кажи на брата  ми да раздели с мене наследството”. Христос му отговорил: „Човече, кой Ме е поставил да ви съдя или деля”(Лук. 12:13-14)? Тези думи на Спасителя Ви се струват прекалено резки и едва ли не неприлични за Него. Позовавате се на друга Негови слова: „Искайте и ще ви се даде” и намирате тук противоречие. Но разбирате ли Вие какво е искал онзи човек от Христос? Искал е Той да му бъде съдия при подялбата на наследствения имот между него и брат му, Нима е уместно да се занимава с делби между братя Онзи, който е до­шъл на земята да помирява и обединява? Искал е от Царя на царете, Който  е слязъл от небето, за да направи хората царски синове, да се заеме с дребен съдебен процес. Искал е това с прикритото желание Христос да застане на негова страна против брат му. Искал е следователно най-праведният между праведниците да отсъди несправедливо и да извърши неправда над него­вия брат! Какво по-евангелско от това Господ решително да отхвърли една такава молба?

Имало един човек, чиято кръстна слава била в деня на св. Архангел Михаил. Той постоянно се хвалел, че неговият Архангел изпълнява всичките му молби. Но веднъж този човек се скарал със съседа си и започнал да се моли на светия Архангел да убие този съсед със своя меч. Когато молитвата  му останала нечута, той се разгневил и се зарекъл, че няма повече да праз­нува своята слава. Тогава светият Архангел му се явил и му казал: „Винаги, когато си искал нещо добро за теб или за друг, аз съм ти бил помощник, но сега, понеже дръзко искаш да стана палач на твоя съсед, аз те напускам". От този час човекът заболял и останал прикован към леглото, докато не се покаял и не се научил правилно да мисли и правилно да се моли.

Спомнете си как Господ отхвърлил молбата на двамата Свои апосто­ли, които искали от Него да изгори с огън едно негостоприемно село (Лук. 9:54). О, братко мой, Бог проявява Своята милост именно в това, че не из­пълнява всички наши молитви. Ако Той изпълняваше всяка молитва на все­ки човек, човешкият род щеше бързо да погине. Мислите ли, че майката,която не дава пистолет в ръцете на своето дете, е немилостива? Не, имен­но от огромна жалост към чедото си майката не изпълнява всички негови молби. Жестока би била майката, която би изпълнявала всички желания на невръстното си дете. Може ли то да знае кое е полезно за него и кое е гибел­но? Веднъж Господ казал на Своите любими ученици: „Не знаете какво искате” (Мат. 20:22). Свети апостол Павел пише: „Не знаем за какво да се помолим, както трябва”. Затова преди всичко трябва да се молим на нашия Творец да ни дарува Своя Дух. Защото който има в себе си Божия Дух, знае правилно да общува с Бога. Когато Божият Дух е с нас, тогава „Сам Духът се моли за нас (Рим. 8:26) . Тогава нашата молитва е правилна и винаги бива чута от Бога.

Нека и на Вас Бог дарува Своя Свят Дух!

 

Автор - св. Николай, еп. Жички и Охридски

 

Бог да благослови всички, които препратят това четиво и до 
други човеци !