ДО СВЕЩЕНИКА АВРАМ. Й.: ЗА ПРИЕМАНЕТО И ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ХРИСТОС

 

ДО СВЕЩЕНИКА АВРАМ. Й.: ЗА ПРИЕМАНЕТО И ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ХРИСТОС

 

 

Едни Го приемат, други - не. Това Ви учудва, уважаеми отче. Той е могъл да принуди всички да Го приемат. Но по какво тогава би се различавал от римските кесари, от египетските фараони или от съвременните тирани? Принудата и тиранията унищожават човешката личност. А Той не е дошъл, за да унищожи онова, което е най-скъпо и на Него, и на всеки човек. Христос не е искал да покори със сила чиято и да било воля на Своята, а с доброта да благоразположи всички хора към приемане на Неговото Царство. Той се е показал като добър пастир, който не гони овцете с тояга към своята кошара, а върви пред тях и ги зове след себе си. „Моите овце слушат гласа Ми - казва Той - и вървят подире Ми”.  А онези, които не слушат гласа Му, се връщат назад или изгубват пътя и блуждаят без посока. И тогава не всички са иска­ли да тръгнат след Него, и сега не всички желаят да Го последват. Евангели­стите свидетелстват за това разделение. На едно място пише: „А народът То търсеше и, като дойде при Него, задържаше Го, да не си отива от тях” (Лук. 4:42). А на друго - обратното: „И целият народ от Гадаринската околност Го молеше да си отиде от тях” (Лук. 8:37). При последния случай Той спасил полуделия човек с цената на техните свине; а на тях им било жал повече за свинете, отколкото за човека.

Така е било тогава. Така е и сега. Той разделя хората, поставяйки ги от­дясно и отляво на Себе Си в два лагера - на онези, които ценят човека пове­че от всякакви имоти и богатства, и на онези, които ценят свинете си повече от човека. Първите слушат гласа Му като глас на своя Пастир и Го задържат да не си отива от тях. Вторите не Го слушат, не Го следват и с гняв Го гонят далеч от себе си, за да не застрашава материалните им интереси.

Блажени са онези - и тогава, и сега, и винаги, - които слушат гласа Му и вървят след Него, защото те вървят по пътя към вечното Царство. Блажени сте и Вие, честни отче, и Вашите енориаши, защото слушате Христовия глас и вървите след прозорливия Пастир по правия път към Небесното Царство и вечния живот.

 

 

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

Бог да благослови всички, които препратят това четиво и до други човеци !