ДО ПРОДАВАЧА НА ВЕСТНИЦИ ЙОВАН: ЗА ЖИТЕЙСКИТЕ СТРАДАНИЯ

 

ДО ПРОДАВАЧА НА ВЕСТНИЦИ ЙОВАН:  ЗА ЖИТЕЙСКИТЕ СТРАДАНИЯ

 

Не падай духом. Не мисли за лошото. Твоят Творец е близо. Всевиждащият вижда. Всемилостивият ще се смили. Той и сега е милостив към теб, макар да си болен и унил. Бог изпитва твоето мъжество. Изпитва вярата и надеждата ти. Господ бичува всеки син, когото приема (Евр. 12:6) - казва апостолът, който  многократно е бил бит, както сам свидетелства: „Иудеите ми удариха пет пъти по четиридесет удара без един; три пъти са ме с тояги били, веднъж - с камъни, три пъти съм корабокрушение претърпял” (2 Кор. 11:24-25). Всички тези удари Павел получавал от хора, но благодарял на Бога, сякаш  ги приемал от Самия Него. И никога не се оплаквал от своите мъчители,  но измъчван и гонен - окуражавал другите християни, казвайки: „Радвайте  се, и пак ще кажа: радвайте се”. Ти ще кажеш: аз не съм апостол Павел! Знам,  че не си, но си християнин и си духовно чедо на апостола, както и всички  ние сме духовни чеда на апостолите, нашите духовни родители. Мислиш  ли, че днес няма християни, които да търпят с радост мъчения? Ето, в Русия  се повтаря историята на апостолските страдания. До нас пристигат много  свидетелства за това, как радостно понасят мъченията вярващите в Русия.

И между нас има християни, които с апостолска радост приемат житейски­те мъки, без да тръбят това пред света и без вестниците да пишат за тях.  Те разкриват шепнешком своите мъки на духовниците и се молят Богу за мъчителите си. Мразовитият студ на страданията не охлажда топлата им надежда. Какъв би бил онзи човек, който по време на мразовитата зима не вярва в идването на пролетта? Неразумен. Неопитен. Лютата зима би била двойно по-люта без очакването на пролетта. И в твоя живот, след сегашните ти мрачни дни, Творецът ще изпрати пролет. Тогава ще се радваш, ще се ве­селиш и ще се ядосваш сам на себе си, че понякога си губил вяра и надежда. Затова не падай духом. Не мисли за лошото. Твоят Творец е близо. Зимата отминава и пролетта е на прага.

Мир на теб и благословение от Господа!

 

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

Бог да благослови всички, които препратят това четиво и до други човеци !