ДО ПИСАРЯ ВЕСЕЛИН П, КОЙТО СЕ ЧУДИ ЗАЩО СВЕТИ САВА НЕ Е ПИСАЛ КНИГИ

 

ДО ПИСАРЯ ВЕСЕЛИН П, КОЙТО СЕ ЧУДИ ЗАЩО СВЕТИ САВА

НЕ Е ПИСАЛ КНИГИ

 

 

Дали заради това, казваш, че тогава не е имало хартия? Имало е хартия и тогава, даже по-добра от днешната, хартия от кожа. Имало е и мастило, което е било по-трайно от днешното. Ако отидеш в „Хилендар", ще видиш ръкописи от онова време, царски и светителски, които са избледнели по-малко, отколкото завещанието на твоя дядо.

Свети Сава е писал, но малко. Наистина малко е писал с мастило и на хартия, но много, твърде много е писал по друг начин - като Христовите апостоли. Прочети какво пише апостол Павел на коринтяни: „Вие сте нашето писмо, стъкмено чрез нашето служение, написано не с мастило, а с Духа на живия Бог”. (2 Кор. 3:2-3). По такъв начин свети Сава е написал твърде много книги, милиони. Колкото са благочестивите сърби, толкова са и неговите книги. Той пише и до ден днешен. Всички онези деца, които всяка година в края на януари пеят: „Да извикаме с любов към свети Сава", са най-новите книги на светеца. Тях той изписва не с мастило, а с Духа на живия Бог. И не пише върху хартия, а върху сърцата. И пише думи не преходни, а вечни; не думи на смъртта, а думи на живота; и не думи на този свят, но думи на другия свят. Свети Сава е най-големият и най-чудесният сръбски писател, несравним и ненадминат. Неговата жива библиотека е отчасти пренесе­на на Небесата; неговите събрани съчинения не могат да се видят сега, а едва в края на света и времето, на последния Божи Съд. Тогава ще могат да се видят всички произведения на Сава Неманич, изписани с Дух Христов, живите слова, живите човешки души, гражданите на Небесното Царство. В действителност сръбският светител е само избрано перо, а писателят е сами­ят Свети Божи Дух, по думите на цар Давид: „Езикът ми е перо на бързописец” (Пс. 44:1). Този книжник бързописец не е някой друг, а Светият Дух, който е писал чрез пророците, апостолите и светителите.

Свети Сава е писал и чрез хоросан и тухла, чрез държавните закони, чрез църкви и училища. „Хилендар" и „Жича" са негови писания. И пър-

вото сръбско царство, доколкото е непорочно и свято, е негово писание. Но всичко това са само помощни средства за създаване на неговите безсмъртни произведения - човешките души, към които той иска да причисли и твоята.

Ако някой сърбин е зацапана книга, за това не е виновен свети Сава, а самият той. Всеки опетнява сам себе си, но никой не може да се очисти и поправи без Светия Дух. А знаеш ли какво означава опетнен човек? Това е онова животно, на което по заповедта на Всевишния не трябва да хвърляме бисерите си.

Мир на теб и радост от Светия Дух!

 

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

Бог да благослови всички, които препратят това четиво и до други човеци !