ДО ЖЕЛЕЗАРЯ РАДОСАВ  И.:  ЗА  ИУДА ПРЕДАТЕЛЯ

 

ДО ЖЕЛЕЗАРЯ РАДОСАВ  И.:  ЗА  ИУДА ПРЕДАТЕЛЯ

 

Питаш: „Ще бъде ли простено на Юда предателството спрямо неговия Учител и Господ Иисус Христос?" Не знам защо те интересува това? Не е ли по-важна за нас грижата ние да не предадем Своя Господ с нашите грехове? И най-вече въпросът: как ние да спасим душите си? Защото ето, часовникът на нашия живот бързо отброява дните и часовете, напомняй­ки ни, че скоро ще напуснем този свят. И ще застанем пред вечния Съдия, Който в присъствието на всички небесни жители ще произнесе Своята пра­ведна присъда за всичко, което сме направили в този живот. А когато хората отиват на съд, всеки мисли за своите грехове и неправди и за това как да оправдае себе си пред съдията. Никой няма нито време, нито желание да мисли за греховете на останалите хора или да вниква във вътрешния живот на съдията. Знае ли някой как великият Съдия ще съди мен и теб? Известно е само едно - че ще ни съди по правда, а не неправедно. Ние бихме искали  да ни съди не по правда, а по милост, но напразно - Той е обещал, че Него­вият съд ще бъде праведен. Затова ни обземат страх и трепет. И затова не пожелавам нито на теб, нито на себе си, нито на когото и да било в света да се намери от онази страна, от която ще бъде предателят Иуда.

Защото Иуда е предател. Предател и на Бога, и на хората, и на себе си. Той е предал Христос, предал е апостолите, предал е и човека в себе си. Христос и апостолите е предал на иудеите, а себе си - на дявола. Защо­то е казано: „Тогава... сатаната влезе в него” (Иоан. 13:27). Трудно е да бъде измерена цялата дълбочина на злото, овладяло Иуда. Той е бил и безверник, и ненавистник, и крадец, и сребролюбец, и лицемер, и предател, а накрая - и самоубиец. Много пъти Божият Син го предупреждавал да се опомни и да остави злокобния си път, но той упорствал. Към него Божият Син проявявал същата грижа и любов, каквато показвал и към останалите си ученици, но на любовта той отвръщал с омраза. Божият Син понизил Себе Си и му умил нозете преди самото предателство, дал му залък хляб със сол от ръката Си. С хляб и сол ние посрещаме високи гости. Смирени­ят и изпълнен с жертвена любов Господ искал да повдигне достойнството на Иуда, затова му подал хляб и сол. Почел го с хляб и сол - преди самото предателство!  Иуда приел хляба и солта от ръката на Божия Син - с ръка ги приел, но в сърцето си ги отхвърлил с презрение. Смъртният човек отхвърлил любовта на Безсмъртния! Затова Бог напълно го оставил и „тогава, подир залъка, сатаната влезе в него”. От този момент Иуда, бившият Христов ученик и бившият човек, е отписан от редиците на хората и е вписан в редиците на пъклените духове. Сега ти изкушаваш Бога и питаш дали ще пожелае да прости пъклените духове и да ги спаси. Ти изкушаваш Божи­ята милост по същия начин, както иудеите изкушавали Божията сила на Голгота, казвайки: „Ако си Син Божи, слез от кръста!”. За това изкушаване иудеите са приели достойно възмездие още в този свят. Пази се и ти да не приемеш възмездието на Иудините единомишленици.

Не е вярно, че Иуда е бил предопределен от Бога да бъде предател, как­то ти си мислиш. Ако беше така, защо Божият Син би положил толкова уси­лия да отвърне Иуда от злите му дела? И преди всичко защо би го взел за Свой ученик и би го държал край Себе Си три години? Защо би се унижавал да коленичи пред него и да мие нозете му? Защо би му давал хляб и сол от Своята свята ръка? Виждайки в душата на Иуда злото намерение, Господ е направил всичко това, за да го спаси от вечна гибел. Макар да е казано, че съблазните трябва да дойдат, като строго предупреждение е казано още и това: „Горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда” (Мат. 18:7). Съблазнител е сам сатаната и като такъв той трябва да върши своето дело. Затова съблазните трябва да дойдат - чрез него и от него. Но горко на човека, който се поддаде на сатаната и стане негово оръдие. Горко на онзи, който в отго­вор на Божията любов покаже любов към Божия враг.

Моли се на Бога да те запази от Съблазнителя, който е съблазнил Иуда и иудеите. Та никога да не станеш слуга и оръдие на неговите съблазни.

 

Автор - св. Николай, еп. Жички и Охридски

 

Бог да благослови всички, които препратят това четиво и до 
други човеци !