ДО ДЖОРДЖЕ П: ЗА МОЛИТВАТА „ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!"

                             

ДО ДЖОРДЖЕ П: ЗА МОЛИТВАТА „ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!"

 

 

Искаш точно да знаеш при какви случаи се използва тази молитва и как­ва е нейната сила.

Използвай я и за себе си, и за другите. Викай като слепия Вартимей: Господи, помилуй ме! Но викай и като десетте прокажени: Господи, помилуй нас.  Моли се за себе си, моли се и за всички хора.

Моля ти се, Господи, за мен - родения в немощ: Господи, помилуй ме! И за всички хора, в немощ родени: Господи, помилуй нас!

Подмами ме светът и аз погазих Твоя животворен закон: Господи, по­милуй ме! И за всички, които като мен са погазили закона ти: Господи, по­милуй нас!

Днес-утре съм Твой гост в този свят, а след това ще отмина като сянка и ще бъда причислен към починалите: Господи, помилуй ме! Моля ти се и за всички починали с вяра: Господи, помилуй нас!

Господи, помилуй онези, които са на власт, трижди ти се моля, защото ги грози опасност да станат насилници.

Господи, помилуй богатите, трижди ти се моля, защото ги грози опас­ност да станат развратници.

Господи, помилуй бедните и сираците, трижди ти се моля, защото ги грози опасност да паднат в отчаяние.

Господи, помилуй богатите със светски знания, трижди ти се моля, за­щото ги грози опасност да обоготворят себе си, а Теб да забравят.

И за който и да си спомниш по време на молитва - било жив, било по­койник, било още нероден, веднага кажи: Господи, помилуй!

И ако ти дойде на ум за някой твой неприятел, кажи: Господи, помилуй!

А каква е силата на тези думи, ще ти каже при общото възкресение сле­пият Вартимей: „Сляп бях и прогледнах“.

Ще ти кажат прокажените: „В проказа бяхме и се очистихме“.

Ще ти кажат бесноватите: „Безумни бяхме и дойдохме на себе си“.

Ще ти кажат разслабените: „Болни бяхме и оздравяхме“.

Ще ти кажат умрелите: „Мъртви бяхме и оживяхме“.

Ще ти кажат апостолите: „Буря беше и стихна“.

Ще ти каже покаялата се грешница: „Греших и получих опрощение“.

Ще ти каже разбойникът от кръста: „Престъпник бях и пръв влязох в рая“.

 

 

Автор - св. Николай, еп. Жички и Охридски

 

Бог да благослови всички, които препратят това четиво и до 
други човеци !