ДО ГОСПОДИН СТЕВАН И. :  МЯРА ЗА МЯРА

 

ДО ГОСПОДИН СТЕВАН И. :  МЯРА ЗА МЯРА

 

Сърдите се на един големец, че не е пожелал да Ви приеме, когато сте го посетили. Особено Ви е разгневило това, че Ви е излъгал. Когато сте се представили на неговия слуга, той се качил на горния етаж, върнал се веднага и съобщил: „Господинът не е у дома". А Вие сте знаели, че си е вкъщи. В своя гняв се питате: как може такъв уважаван господин да лъже? Както виждате, може. Лъжата се вмъква като дим и в палатите, както и в цигански­те шатри. Но не Ви ли е минавало през ум, че може и Вие да имате вина за лъжата на този господин? Дали и Вие не сте отпращали от своя дом някой посетител или просител, заръчвайки да му кажат, че не сте у дома?  Ако наистина не сте, тогава лъжата на този големец пада върху неговата глава, а ако сте постъпвали така, тогава неговата лъжа е въздаяние за Вашата. Мяра за мяра. „С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери” - е казал Бог. За същото се говори и в притчата за немилостивия слуга (Мат. 18). Потвърж­дение за това намираме и в случилото се с един високопоставен руски чи­новник по времето на свети Серафим Саровски. Чиновникът дошъл в мана­стира на преподобния Серафим, желаейки да го види и да получи от него съвет. Когато почукал на килията на стареца, чул отвътре: „Не съм у дома! Не съм у дома!" Чиновникът се учудил, постоял малко и почукал втори път, като съобщил кой е. Но получил същия отговор. Объркан, чиновникът не посмял да чука повече и зачакал смутено пред вратата. Накрая старецът от­ворил и излязъл на прага. Разгневен, чиновникът му казал:

- Отче, аз идвах при вас вече пет пъти, а Вие не поискахте да ме удос­тоите с прием и благословение.

Прозорливият старец му отговорил:

- Аз постъпих така, както Вие често постъпвате с Вашите посетители. Когато някой помоли да го пуснат при Вас, слугите Ви отговарят: „Господи­нът не си е у дома".

С този нагледен и болезнен урок старецът искал да вразуми онзи чи­новник. Мяра за мяра. Това е закон, от който човек може да се спаси само с покаяние. Ако се покае за своя грях към другите, тогава и другите не повта­рят неговия грях спрямо него.

Мир на теб и радост от Господа!

 

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

Бог да благослови всички, които препратят това четиво и до други човеци !