ДО ГОСПОДИН СКОТ, АМЕРИКАНСКИЯ УНИТАРИАНЕЦ, КОЙТО СЕ БУНТУВА СРЕЩУ СВЕТАТА ТРОИЦА

 

ДО ГОСПОДИН СКОТ, АМЕРИКАНСКИЯ УНИТАРИАНЕЦ, КОЙТО СЕ БУНТУВА СРЕЩУ СВЕТАТА ТРОИЦА

 

 

На хлъзгавия път на политиката, на който сте се озовали, не е чудно, че негодувате срещу християнското учение за Светата Троица. Вашата унитарианска секта се основава не на стремежа към чистата истина, а на стре­межа към изравняване на всички религии в света. Но тъй като е трудно да се изравни планината с долината, Вие се сърдите на планината. Защото Ви се струва - съвсем погрешно - че е по-спасително да се изравни планината, отколкото да се издигне низината. И при това Вие твърдите, че вашата секта вярва в Иисус Христос.

Ако Вие вярвате в Иисус Христос, то как тогава можете да се стремите към приравняване и уеднаквяване на истината и лъжата? Христос ли Ви е посочил този път? Приравнявал ли е Той Своето учение с римското идолопоклонство, с африканския фетишизъм, с индийския нихилизъм и с мърт­вото юдейско фарисейство? Очевидно не. И Христовият апостол решително се обявява против Вас, казвайки:  Защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина?
Какво съгласие може да има между Христа и Велиара?
(дявола)? Знайте, че све­тът не разпъва на кръст онзи, който примирява истината с лъжата, светли­ната с тъмнината, доброто със злото. А Христа светът е разпънал на кръст, защото Той не е уеднаквявал или смесвал истината с лъжата, нито е използ­вал истината за политически цели. Следователно ясно е, че вие не вярвате в Иисус Христос.

Опитайте само, в която и да било област на обикновената наука, да примирите и уеднаквите откритите истини с полуистините или с неисти­ните и ще видите какъв отпор ще срещнете. Да речем, да приравните елек­трическата светлина със светлината на лоената свещ; или кръглата форма на Земята с плоскостта. Или вземете обикновен пример от живота. Да ре­чем, двама души се препират: единият, който има добро зрение, казва, че е

видял в небето три орела, а другият, със слабо зрение - че не е видял нито един. Ако сте разумен, Вие ще изпитате зрението на единия и на другия и ще повярвате на онзи, който вижда по-добре. Но понеже за Вашата секта е важна не истината, а примиряването и уеднаквяването, Вие ще кажете на онези двамата: Понеже аз изобщо не искам да вдигам очи към небето и да проверявам каква е истината, то най-добре е вие двамата да се помирите, взаимно да направите отстъпки и в съгласие да кажете, че и двамата сте ви­дели един орел.

Това е Вашият път, Вашето учение, Вашата политика. Светът не е пос­ледвал вашата секта, както са вярвали нейните основатели. Останали сте и до днес в християнския свят малобройна и незначителна секта, подобно на скала в морето. Защо? Защото въпреки че хората държат на мира, те още повече държат на истината.

А истината за Бога, Един в Три Лица, е дошла в света по Откровение, била ни е открита от Най-прозорливия, от Сина Божи Иисус Христос. Три Лица, Една Същност. Три Лица, Една Личност. Тази фина и възвишена ре­алност никога не може да бъде приравнена и уеднаквена с грубите и ниски призраци.

Духът на истината нека Ви просвети!

 

Автор - св. Николай, еп. Жички и Охридски

 

Бог да благослови всички, които препратят това четиво и до 
други човеци !