ВОЙНАТА В СВЕТЛИНАТА НА БИБЛИЯТА - 7

/ продължение /

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

V

ГОСПОД Е МОЕ ЗНАМЕ

В долината Сидим, там където е Мъртво море, беше пламнала война между деветима царе, четирима на едната страна, а петима на другата. Това беше война за отмъщение и плячка, една от безбройните войни в потомството на Ханаана, син Хамов, син Ноев. А това Хамово потомство стоеше под клетвата на Ной, поради грях на непочитание към родителите (Бит. 9: 25). Цар Кедорлаомер беше главният предводител на войските на едната страна, а Содомският цар и Гоморския - на другата. Царете на Содом и Гомора паднаха, остатъкът на войската им се разбяга по планините, а победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомора и всичката им храна и си отидоха (Бит. 14:11).

Но тук не беше краят на войната. Грабителите победители бяха допуснали едно недоглеждане, което скоро обърна тяхното победно ликуване в страх и поражение. Това малко недоглеждане, генерале, както знаете от военната история, придружава всички насилници открай време и винаги, като невидимо въже, стои около врата, което се затяга, когато те най-малко се надяват. Там, във войните обикновено, най-напред се дава победа само за да почувстват след това поражението по-силно. А ето какво беше не доглеждането на цар Кедорлаомер и неговите съюзници. Заедно с останалите роби, които те откараха от Содом, беше хванат и поведен и един праведен човек, Лот, братанец на Авраама, Божий човек. Авраам чу за това. И той бързо събра слугите си, па с упование на Бога удари ония петима победоносни царе. И Авраам ги разби тъй страшно, че в бягството си те никъде не се спряха - от Мъртво море до Дамаск. И освободи Авраам Лота, а с него и всички останали роби, и върна имота на ограбените люде в Содом.

Не сте ли чували, генерале, за тайнствената и все още недостатъчно обяснена личност на цар Мелхиседек? И така, в случая се появява тоя тайнствен библейски цар пред Авраам. Той благославя Авраам, но все пак не на него приписва победата, а на всевишния Бог, както правил и сам Авраам. „Благословен да бъде Бог Всевишни, Който предаде в твоите ръце враговете ти” ( Бит. 14:20 ) - рече Мелхиседек на Авраам. А когато Содомският цар, зарадван от ненадейния обрат на работата, караше Авраам да вземе в дар всичкия ограбен имот, като искаше от него само робите, праведният Авраам му рече: „Дигам ръката си към Господа Бога Всевишни, Владетеля на небето и земята, че дори нишка и ремик от обуща не ще взема от всичко твое, за да не речеш: обогатих Авраама” (Бит. 14:20-23). И не взе победоносният Авраам нищо за себе си. Дори обикновените военни разноски не му се платиха. Защото той и не беше тръгнал на война, за да вземе нещо чуждо за себе си, а за да освободи робите от нечестивите тирани и да върне имота на тия роби от грабителите. Смятайки себе си като пратеник на правдата, той намерил за себе си наградата в това, че е извоювал победата на правдата.

Сравнете сега, генерале, постъпката на този Божий човек с постъпката на завоевателя на Париж през 1870, и ако щете и на победителя от 1918. Спомнете си при това, че тия модерни победители бяха кръстени християни, докато Авраам е бил човек от обрезанието, който със своята велика вяра в живия Бог предобразявал отдалеко истински християнин. А чудно биха могли да звучат ония Авраамови думи и в устата на победоносния Бисмарк в Париж: „дигам ръката си към Господа Бога Всевишни, Владетеля на небето и земята, о Францийо, че дори нишка и ремък от обуща не ще взема от всичко твое, за да не речеш: обогатих Германия!" - Звукът на тия думи щеше да разцепи вековете далеч по-дълго и по-красиво от звука на проклетите пет милиарда франка, които Бисмарк изнуди от победена Франция.

                Да прескочим сега много столетия, за да разгледаме една друга война.

В сухата пустиня под Хорив израилският народ ожадня, а там нямаше вода. И започна всичкият народ да вика срещу Моисея, защо ги е извел из Египет. И, което е още по-грозно, народът почна да се съмнява в Бога и в Божията помощ. Тогава кроткият „Мойсей извика към Господа: какво да правя с тоя народ? Още малко, и ще ме убият с камъни” (Изх. 17:4). И Господ го чу и му помогна та източи вода от Хоривската стена и напои народа. Неверният народ трябваше да плати греха на своето съмнение в Бога и на роптанието. Това е законът за греха. Заради това царят на пустинните амаликитци, езичници, удари срещу израилтяните с голяма и въоръжена сила. И страх и ужас обзе изра-илтяните. С тоя страх и ужас те плащаха своя грях на съмнение и роптание против Бога и неговия слуга Мойсей.

                Тогава Мойсей прати Иисус Навин да се бори с израилтяните против Амалик, а той се качи на висока могила, където с издигнати ръце молеше Бога. „И колчем дигнеше Мойсей ръцете си, надвиваше Израил, а колчем спуснеше ръцете си, надвиваше Амалик” (Изх. 17:11). Но боят продължи цял ден, до залез слънце, а на Моисея натегнаха ръцете( Бит. 17: 12). И брат му Аарон му подложи камък под ръцете, да може да ги държи нагоре. А когато ръцете на Мойсея пак се отпуснаха, тогава Аарон и Ор му ги придържаха, единият от едната, а другият от другата страна. „И порази Иисус Амалика” (Изход. 17:13). Забележете, генерале, оригиналната черта на тая война: главният вожд на войските не командва, а стои неподвижен на молитва с издигнати ръце към Бога, докато неговият помощник командва и води войната с неприятеля. И победил не толкова този, който е водил борбата, колкото онзи, който е възнасял молитвата. Бог смекчи закона на греха със Своята милост поради молитвата на праведния Мойсей, народния вожд. Всевишният допуснал Амалик да нападне с грабителския си ум Израиля, за да го уплаши, но той не допуснал Амалик да победи докрай, поради неговата негодност, а дарил окончателната победа на Израиля заради вярата и молитвата на слугата си Мойсея.

                Тогава Мойсей съзида на онова място жертвеник( Господу ) и го нарече с име Иехова Ниси”* иврит Бит. 17 : 15) . (превод- „ Господ е мое знаме”).

                Наистина Господ е бил знаме на Мойсей. Господ е бил знаме и на Авраам. Воювайки под това знаме, те и двамата са победили по-силен неприятел. Авраам, с чета свои слуги - не войници, а овчари - е победил под това знаме петима царе, а Моисей, под същото това знаме - войнствения и грабителски цар Амалик, по-силен и по брой на войници, и по оръжие. Че Амалик е бил по-силен, се вижда от това, че щом на Мойсея се отпускали ръцете при молитвата, Амалик надвивал израилтяните. Ще рече: щом Всевишният оставял физическата сила да решава сама, без Негова намеса, Амалик напредвал, а Израил отстъпвал.

                И тъй, и Авраам, и Мойсей така удържали бляскави победи, имайки Господа Живия за свое знаме във войните.

                А какво е могло да бъде знамето на Кедорлаомер и на Амалик? Сигурно някакъв идол във вид на лъв, или орел, или вълк, или друг някакъв граблив звяр, чиито образи, за нещастие, и днес се намират на знамената на много народи - както нехристиянски, така и християнски. Оттук в светлината на Библията е ясно:

                1. че ония, които воюват за плячка, както Кедорлаомер и Амалик, могат, по Божие допущение, в началото да успяват;

                2. че грабителите и насилниците във войната успяват не поради своята сила, а поради грешността на оня народ, когото нападат;

                3. че Божиите праведници, подобно на Авраама и Мойсея, поразяват неприятеля, когато с Бога, като под едно знаме, воюват за отбрана на нападнатите и по-слабите.

 

 

 

/ СЛЕДВА /