ВОЙНАТА В СВЕТЛИНАТА НА БИБЛИЯТА - 6

/ продължение /

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

КАИНЕ, ГДЕ Е БРАТ ТИ?

Първата човешка кръв, генерале, която е злодейски пролята на земята, е била кръв на брат. Това е символично за всички злодейства на човек над човека до края на историята. И последната човешка кръв, генерале, която ще бъде пролята на земята, ще бъде пак кръв на брат. Та чия ли пък би могла да бъде?

Но братята по кръв не са винаги братя по дух. В Каин и Авел кръвта е била една и съща, но не един и същ е бил духът, братска кръв, но не и братски дух. Защото, докато духът на Авел бил просветлен от Бога, то духът на Каин бил помрачен от завист. Каин се много огорчи, и лицето му се помрачи” (Бит.4:5), тоест потъмня и лицето му от потъмнелия дух. И когато бяха на полето, Каин нападна брата си Авеля и го уби. (Бит. 4: 8).

Всевидецът Бог видя какво направи Каин и го запита: Где е брат ти Авел? А кръвникът, както и всеки по-сетнешен кръвник, си послужи с лъжа и отговори: не зная; нима съм пазач на брата си(Бит.4:9).

С това се е открила историята на човешкия род на земята: с братоубийство. С братоубийство от завист! Същата оная сатанинска завист, която е охладила любовта на човешките прародители към Твореца, е охладила и любовта на техния пръв син към брат му. Това последно престъпление е дошло като последица на онова първото, а и като наказание за него - наказание на Адам и Ева. Виждайки тоя по-малък и по добър син умъртвен, бащата и майката трябвало да почувстват остра жалба за своя грях спрямо Бога в рая. Но това е било само началото, типично за цялото бъдеще на тяхното потомство. В какво е типичността на това начално злодеяние? В това, че грехът на човека спрямо човек се явява като последица от греха на човека спрямо Бога. Или с други думи - когато говорим за войната, че войната на човек срещу човек се явява като последица от войната на човека срещу Бога. Да не беше Всевишният Творец смекчавал със Своята милост пожара, подпален и разпалван от греха, човешкият род щеше да бъде унищожен още в първото историческо коляно. Но милостта на Твореца първо е попречила на отмъщението на братоубиеца Каин, а после дала утеха на нещастните родители чрез трети син - Сит. Господ тури на Каина знак, за да го не убие никой, който го срещне(Бит. 4:15). И живееше Каин дълго време на земята, като бягаше от място на място и се тресеше с цялото си тяло. А майката на убития Авел, като роди Сит, обясни си това като Божия милост, казвайки: „Бог ми даде друго чедо, вместо Авеля, когото Каин уби” (Бит. 4:25).

     И тъй, генерале, това първо начало на всички следващи войни в светлината на Свещеното Божие Писание се чете така:

     1.  съществува един неотменим закон на греха;

     2.  войната на човека против човек е последица от войната на човека против Бога;

     3.  войната на родителите против Бога продължават синовете с войната на едного против другиго;

     4. милостта на Твореца смекчава закона на греха и с това прави възможно да се продължава човешкият род на земята.

 

 

/ СЛЕДВА /