ВОЙНАТА В СВЕТЛИНАТА НА БИБЛИЯТА - 5

/ продължение /  

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА БЪДЕЩАТА ВОИНА

Питате ме, генерале, какви могат да бъдат причините за бъдещата война.

Дали ме питате всъщност за истинските причини на тая война или за инцидента, с който ще се почне войната? Това са две различни неща. Причините могат още сега да се констатират, а инцидентът не може да се налучка.

Европейските политици и ултрапатриоти, които мислят, че миналата световна война е причинена от атентата в Сараево, ни най-малко нямат способността да ни обяснят причините за бъдещата война. Ако гражданите на един град са полели къщите си с петрол и се намери някое момченце, което за пакост или от немирство хвърли в града запален кибрит, кой ще бъде причинител на пожара? Съдете сами, колко късогледи са станали книжниците и фарисеите на нашето време! Те търсят причините, по които едно дете се е родило с недостатък, най-малко девет месеца преди неговото раждане, а причините на едно такова страшно наказание, каквото беше миналото клане на света, те са готови да намерят в един кървав инцидент, който се случи в Сараево само месец преди да се появи в света онова наказание! Когато хората желаят война, тогава инцидентите са готови веднага, за да послужат като увертю-ра към войната. Ако хората са готови за война, необходимо ли е дълго да се чака някакъв атентат, или изгаряне на нечие знаме, или оскърбление на някой консул, или убийство на някой мисионер.

Едва ли са в състояние да ни обяснят причините за бъдещата война и философите еволюционисти и икономисти. Кой може да слуша сериозно ония, които говорят за войната, като смятат че тя е естествена и нужна заради някакъв си уж прогрес на човешкия род? Ако е естествено онова безумно кръвопролитие, което нашите очи гледаха няколко години, тогава разумът и честта у хората са неестествени. Ако един организиран поток от злодеяния и само злодеяния, с всичките му разклонения, залива и опустошава света, унищожава милиони хора и превръща в пепел всичко, което е спечелено и изработено с дълъг труд през годините, все заради някакъв прогрес, тогава прогресът е най-нежеланото нещо на света и самата дума прогрес е най-опасната и най-проклетата дума в човешкия речник.

Какъв прогрес донесе на света миналата световна война? Нека отворят очи и погледнат поне ония, които още помнят хората и отношенията преди тая война. Нищо не е по-очевидно от това, че тая злокобна война направи хората по-лоши и по-проклети, физически и морално, а политическите, икономическите и финансовите отношения - по-злополучни. Навярно философите еволюционисти ще кажат, с обикновената си угодническа усмивка: това не може да се оцени сега; прогресът, който човечеството направи през миналата война, ще може да се изчисли едва след стотици и хиляди години! Така философите по тоя въпрос, както и по всички други, бягат в мрака на хиляди години, често и в още по-гъстия мрак на милиони години, било назад, било напред - в мрака, в който никаква теория не може да се провери.

Най-сетне и мислителите от типа на Макиавели и Ницше не дават ни най-малко обяснение на тайната на войната. Да обоготвориш известни хора и да им дадеш ключовете на войната и мира, без да гледаш каквито и да било морални скрупули, без да гледаш тяхното отношение към Бога и ближните, ще рече да теоретизираш напук не само на идеалите, но и на действителността и на вековния опит на човешкия род.

 Вие ме питате, генерале, кой тогава би могъл да ни посочи и обясни причините за бъдещата война, или на войната изобщо. Никой друг освен Свещеното Божие Писание. Не съществува в света, извън Библията, нито една книга, в която да са описани толкова войни, с дадени праизворни обяснения. Тук е струпан огромният опит на човешкия род от трите континента във войни, в победи и поражения и всичко това е осветлено и показано в особена светлина. Не съществува нито една философия за войната, която би могла да даде задоволителни отговори за причините за войната и да предвиди победата или поражението на една воюваща страна. Такива отговори и такива предвиждания може да даде само Библията. Следователно и до днес никъде не съществува по-съвременна книга за войната, за причините за войната и за евентуалния и изход, от Библията или Свещеното Божие Писание.

 Разбира се, че в Библията не са описани всички войни в човешката история, но ония, които са описани и обяснени в нея, са типични за всички войни в миналото и в бъдещето. Няма значение нито обхвата, нито техниката на войните. И локални, и световни войни се случват като последици от едни и същи причини, тъй че и едните, и другите, от каквато и величина да са и на което и да било бойно поле да се провеждат, еднакво лесно се поддават на разбиране чрез Библията. Впрочем и бъдещата война ще може да се разбере и обясни само чрез Библията, именно чрез типичните войни, дадени и обяснени в нея.

 Затова, оставяйки за по-късно истинското обяснение за причината на бъдещата война, позволете в тоя тържествен и болезнен момент, като стоим между две войни, вчерашната и утрешната, още веднъж да прелистим старите листове на тази величествена книга, която ни учи не чрез теориите и мисленето на отделни хора, а чрез опита и събитията.

 Веднага държа да ви кажа, че в светлината на Библията ние не трябва да се питаме какви ще бъдат причините, а какви са причините за бъдещата война. Защото тия причини вече съществуват. В светлината на Библията те са вече дадени и могат да се напипат. Гражданите в града усърдно поливат своите къщи с петрол. Няма значение кой пръв ще хвърли кибритената клечка в града.

 

 

/ СЛЕДВА /