27 ДЕКЕМВРИ

 

ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“ – 27 ДЕКЕМВРИ

 

Разсъждение                                    

 

 

Притча за божествения Младенец Христос. Два големи пророка – Исаия и Иеремия, са пророкували, че Господ ще отиде в Египет и от Неговото присъствие ще се разтресат идолските храмове и идолите ще се разрушат. Исаия е писал: Ето, Господ… ще дойде в Египет. И пред лицето Му ще потреперят идолите египетски (Исаия 19: 11 ; Иер. 43: 12). Когато божествените бегълци стигнали в Ермопол (Кайро), и се приближили до един идолски храм, изведнъж всички идоли в този храм се разрушили. За това пише и св. Паладий (в. „Лавсаик“ – а[1]): „Видяхме – казва – там идолски храм, в който при пристигането на Спасителя всички идоли (истукани) изпопадали на земята“. На едно място, наречено Сирен, имало 365 идола. Когато пресвета Дева влязла в този храм с божествения Младенец на ръце, всички тези идоли изпопадали и се счупили. Също така изпопадали идолите из цял Египет. Св. пророк Иеремия, прекарвайки своята старост в Египет, пророкувал на египетските жреци, че всички идоли ще изпопадат и всички ръкотворни образи ще се съкрушат в онова време, когато в Египет дойде майка Девица с Младенец, роден в ясли. Жреците добре запомнили това пророчество и според него изобразявали в своите храмове Девица, почиваща на постеля, и до нея в ясли един Младенец, повит в пелени. И се кланяли на това изображение. Цар Птоломей попитал жреците какво означава това изображение, а те отговорили, че това е тайна и очакват изпълнението на тази тайна. И тази тайна наистина се изпълнила, не само в Египет, а се явила в целия свят.

 

БЕСЕДА за Пресвета Дева Богородица

 

Душата ми величае Господа (Лк. 1: 46).

 

Ние, братя, имаме само няколко думи, записани в Евангелието, които е изрекла Пресвета Богородица. Всички нейни думи се отнасят към възвеличаването на Бога. Тя била мълчалива спрямо хората, ала нейната душа непрестанно разговаряла с Бога. Всеки ден и час Тя е намирала причина и повод да величае Бога. Ако можеше да се знаят и запишат всички Нейни величания през целия Ѝ живот към Бога, о, каква ли голяма книга щеше да се получи! Но и от едно величание, което Тя изрекла пред Своята сродница Елисавета, майката на великия пророк и предтеча Иоан, всеки християнин може да прецени какъв благоуханен и богоугоден цвят е била Нейната пресвета душа. Това е само един чуден псалом на Богородичната душа, който е достигнал до нас чрез Евангелието. Но такива псалми имало много в тукашния живот на Преблагословената. И преди да е слушала Евангелието от устата на Своя Син, Тя умеела по евангелски да говори на Бога и да слави Бога. Това знание получила от Светия Дух Божий, чиято благодат непрестанно се изливала в нея като бистра вода в чист съсъд. Тя величаела Бога с псалмите на Своята душа през целия Си живот и затова и нея Бог възвеличил над херувимите и серафимите. И нас, малките и грешните, ще ни възвеличи същият Господ, Който и Нея е възвеличил, в Своето Царство, ако и ние се потрудим това кратко време на нашия живот да изпълним с величание на Бога с делата си, с думите си, с мислите и с молитвите си.

О, Пресвета, Пречиста и Преблагословена Богородице, закриляй ни с Твоите молитви. На Тебе и на Твоя Син и наш Господ слава и хвала вовеки. Амин.

 Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

 

 

[1] Древно описание за живота на различни светии (бел. прев).