23 ДЕКЕМВРИ

 

ИЗ „ОХРИДСКИ ПРОЛОГ“ – 23 ДЕКЕМВРИ

 

Разсъждение

 

Живеейки още в тяло, светите са получавали от Бога велики откровения и видения за небесните, и за пъклените сили. Всички техни откровения и видения потвърждават [истините на] православната вяра и нейното учение. Светиите са радост, голяма радост за верните. Свети Нифонт е видял в слава жива Богородица, и жив Господ Христос; виждал изхода на душите от човешките тела, и ангелите закрилници на отделни хора. Наяве е говорил с ангели и спорял с демони. Църквата учи, че искреното покаяние на грешника, дори и в последния му час, спасява душата на каещия се. Св, Нифонт видял душата на един такъв грешник, покаял се в последния си час, видял как ангелите я бранят от наглите демони и възнасят в Рая. Църквата учи, че самоубийството е смъртен грях. Св. Нифонт видял, как дяволите влачат  в ада душата на един самоубиец. А ангела пазител на тази душа вървял след нея и плачел. Тази душа била на един слуга, който извършил самоубийство, защото господарят му бил немилостив, а той [слугата] не искал да претърпи до край и да се спаси.

 

БЕСЕДА за пророк Даниил

 

А камъкът, който разби истукана, стана голяма планина и изпълни цяла земя (Дан.2:35 ).

 

Страданието, братя, разслабва характера на човека, разкошът пък – още повече. Даниил, Божия човек, не могли да го разслабят нито страданието, нито разкошът. Той останал същият и в двата случая; и в двата случая той бил един и същ вестител на Живия Бог и ясновидец, тълкувател[1] на Божиите тайни. Той живял в царски разкош, а след това в лъвова яма. И в двата случая останал непроменен. В царския разкош постил, а в лъвовата яма не останал гладен. Своят верен слуга, Бог Всевишни,  наградил с велия дар на пророчество. Главният предмет на неговите пророчества е Христос Господ. Господ ще дойде и ще разори идолопоклонството по Своята земя. Той ще изпълни със Себе Си цялата земя, както никога, никой от хората облечени в плът. Той е този, комуто ще се дарува царство, власт, и сила, та да Му служат всички народи, племена и езици. Великият Божий пророк Даниил е предсказал и времето, точното време за пришествието на Господа Иисуса, на земята.[2]  Как [колко] ли трябва , ние християните да се срамуваме пред Даниил? Ние виждаме всички Христови обещания изпълнени, но вярата и любовта ни към Христа са слаби. А на Даниил не било всичко открито като на нас кръстените, но той не отстъпил от Бога ни най-малко.               Господи Боже на Данаиила, подкрепи ни, дай ни покаяние и ни помилуй. На Тебе, слава и хвала вовеки. Амин.

 

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

 

 

 

[1] В ориг. – откриващ ( бел. пев.).

[2] В ориг. – в света ( бел. пев.).