ДО ГОСПОДИН К. К.: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ГАДАЕ С КРЪСТА?

 

ДО ГОСПОДИН К. К.: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ГАДАЕ С КРЪСТА?

 

Пишете ми, че сте виждали как на Гергьовден народът по селата поставя в нивите кръстове от пръти и питате: какво е това гадаене с кръстове? Веднага ще Ви отговоря: това не е никакво гадаене. Кръстът символизира Христовите страдания, понесени от Божия Син именно заради унищожа­ването на всяко гадаене, врачуване и идолопоклонство. На това свято зна­мение е дадена сила свише до края на времето да прогонва всички зли и нечисти сили и да защитава хората от тях. Църквата е посветила два дни от седмицата - сряда и петък - на Честния Христов Кръст. Така тя напомня на християните страданията на Господа за спасението на човешкия род и им сочи кръста като непобедимо оръжие. В тези дни на утренята се пее следно­то песнопение:

Кръстът е пазител на цялата вселена,

Кръстът е красота на Църквата,

Кръстът е укрепление за верните,

Кръстът е слава за ангелите

и язва за демоните.

Пазете се, защото за онези, които погубват душата си и погиват вовеки веков, кръстният знак е нищо, по думите на апостола: „Защото словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия” (1 Кор. 1:18).

Който е пътувал из Шотландия, е виждал поставените по нивите, край пътищата, над къщите и в пчелините дървени табла. Върху тях с едри бук­ви са изписани цитати от Светото Писание. На едно табло четем например тези думи: „Господи, Боже мой! На Тебе се уповавам, спаси ме от всички мои гонители и ме избави”;

на второ: „Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая”;

на трето: „Господня е земята и онова, що я изпълня”;

на четвърто:: „Очите ми са винаги към Господа”;

на пето: „Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя”;

на шесто: „Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог - в него”;

на седмо: „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете”.

Така е в Шотландия. По нашите православни Балкани обичаят е друг:  вместо това ние носим кръст на гърдите си, изрязваме го върху вратите, по­ставяме го върху къщите и сградите, извезваме го върху дрехите, побиваме го по нивите и градините. Вместо да изписва думи, нашият народ поста­вя кръст. Наистина и в думите на Светото Писание се съдържа сила, както ни свидетелства казаното от Христос на апостолите: „Вие сте вече чисти чрез словото, което съм ви проповядвал”. Но каква ли е тогава съдържащата се в кръста сила, която пречиства, защитава, освещава! Чрез кръста се освещава и водата, и хлябът, и първите земни плодове, и всяка потребна вещ, и домът, и човекът. Нашият християнски народ знае това от опит и заради това бе­лежи със светото знамение на Христовия кръст своите ниви, своите домове, стоката си, облеклото си, храната си. А проклетото гадаене е далеч от кръста и кръстът е далеч от гадаенето.

Мир вам и здраве от Бога!

 

Автор – Св. Николай, еп. Жички и Охридски

 

Бог да благослови всички, които препратят това четиво и до други човеци !